·        ἄνομη ἀπαγωγὴ τοῦ Μιλόσεβιτς.

 

Νέα Πεντέλη, 30ὴ Ἰουνίου 2001.

 

Ὁ τέως Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Κύριος Χρῆστος Α. Σαρτζετάκης προέβη εἰς τὴν ἀκόλουθον δήλωσιν :

 

«  Ἡ ἄνομη - χωρὶς νὰ τηρηθοῦν οἱ νόμιμες, κατὰ τὴν ἔννομη τάξι τῆς χώρας του διαδικασίες - ἀπαγωγὴ τοῦ Σέρβου ἡγέτου Μιλόσεβιτς καὶ ἡ βιαία μεταφορά του προκειμένου νὰ «δικασθῇ» ἀπὸ τὸ νεοσυσταθέν, ἀμφιβόλου νομιμότητος, Διεθνὲς Ποινικὸν Δικαστήριον τῆς Χάγης  ἀποτελεῖ μιὰ πρόσθετη καταρράκωσι κάθε ἰδέας ἐσωτερικῆς καὶ διεθνοῦς νομιμότητος.

Καταρράκωσι, τὴν ὁποία δὲν νομιμοποιοῦν βεβαίως οἱ ἄμεσες ἀντιδράσεις αὐτῶν τῶν κυρίως ἐπὶ τοῦ προκειμένου - ἀλλὰ καὶ γενικώτερον γιὰ τὴν σημερινὴ διεθνῆ ἀσυναρτησία καὶ ἀνομία (κραυγαλέο παράδειγμά της ἡ συνεχιζομένη ἐπὶ 27 τώρα χρόνια τραγῳδία τῆς Κύπρου) - ὑπευθύνων ἡγετῶν τοῦ δυτικοῦ κόσμου, ποὺ ἔσπευσαν μὲ δηλώσεις νὰ χαιρετίσουν τὸ θλιβερὸ γεγονός, μὲ ἀδίστακτη διαστροφή του, περίπου ὡς θρίαμβο τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων !

Ὅμως διεθνῆ ἐγκλήματα καὶ ἀπόπειρες δικαιολογήσεώς των ἐνεργοποιοῦν τὶς συνειδήσεις τῶν ἐλευθέρων ἀνθρώπων. Διότι δείχνουν μὲ περισσὴ ἐνάργεια τὸ ἀπατηλὸν προσωπεῖον τῆς παρασκευαζομένης νέας τάξεως τῶν παγκοσμίων πραγμάτων, τὸν νέον Μεσαίωνα τῆς παγκοσμιοποιημένης ἀνομίας, ποὺ ἄρχισεν ἤδη.

Γιὰ ποιὸν χτυπάει ἡ καμπάνα ; 

Γιὰ ὅλους τοὺς λαούς, ποὺ θέλουν νὰ διαφυλάξουν τὴν ἐθνικήν των ἀνεξαρτησίαν καὶ νὰ διατηρήσουν τὰ ἀδιατίμητα στοιχεῖα τῆς ἐθνικῆς των ἰδιοσυστασίας ».

                                                  

                                                       Ἰδιαιτέρα Γραμματεὺς

                                                   

                                                      Κατερίνα Ε. Σαρτζετάκη