ΚΡΙΤΙΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΙΣ

·        "Ζητεῖται Σαρτζετάκης"  (Μητρόπουλος εἰς  «ΤΑ ΝΕΑ»)

 

Τὸν Νοέμβριον 1963 ἐδολοφονήθη ὁ Πρόεδρος τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς Τζὼν Κέννεντυ, ὁ δράστης τῆς δολοφονίας του Ὄσβαλντ ἐδολοφονήθη ἐπὶ τόπου καὶ αὐτός, ἡ διενεργουμένη ἀνάκρισις δὲν ὡδηγοῦσε εἰς πειστικὰ ἀποτελέσματα, αἱ Η.Π.Α. ἔδιδαν διεθνῶς τὴν εἰκόνα χώρας άνικάνου νὰ διαλευκάνῃ τὴν δολοφονία ἀκόμη καὶ τοῦ Προέδρου της !

Ὁ διακεκριμένος καὶ πασίγνωστος γελοιογράφος Κώστας Μητρόπουλος ἐνεπνεύσθη τότε τὴν ἀκόλουθη γελοιογραφία, δημοσιευθεῖσα
εἰς τὴν πρώτη σελίδα τῆς  ἐφημερίδος «Τὰ Νέα» τῆς 3.12.1963.