Ὼς συνειδητοὶ Ἕλληνες, καὶ διὰ νὰ διατηρήσουμε ἀκριβῶς τὴν ἀκεραιότητα τῆς ἐθνικῆς μας αὐθυπαρξίας, ἔχουμε ἔτσι ἀνάγκη καὶ χρέος νὰ ἀτενίζουμε τὴν πραγματικότητα αὐτοῦ τοῦ ἀνεσπέρου φωτὸς καὶ μεγαλείου, ποὺ λέγεται Ἑλληνισμός, συνειδητοποιοῦντες τὶς ἀληθινὲς διαστάσεις τῆς ἱστορικῆς του παρουσίας έδῶ εἰς τὴν νοτιοανατολικὴ γωνιὰ τῆς Εὐρώπης καὶ τὴν ἀνατολικὴ λεκάνη τῆς Μεσογείου.

 
................................................................................................................................ ...........

Ἀθῆναι 9η Φεβρουαρίου 2022
Ἀναφορές εἰς τόν τύπον.

(pdf format)


Ἀθῆναι 7η Φεβρουαρίου 2022
Ἀποχαιρετισμοί, ἐξόδιος ἀκολουθία.

(pdf format)


Ἀθῆναι 7η Φεβρουαρίου 2022
Δειλώσεις πολιτειακῶν και πολιτικῶν προσώπων.

(pdf format)


Ἀθῆναι 7η Φεβρουαρίου 2022
Περιοδικό τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων.

(pdf format)


Ἀθῆναι 7η Φεβρουαρίου 2022
Ἀναφορές εἰς τόν τύπον.

(pdf format)


Ἀθῆναι 6η Φεβρουαρίου 2022
Ἀναφορές εἰς τόν τύπον.

(pdf format)


Ἀθῆναι 4η Φεβρουαρίου 2022
Ἀναφορές εἰς τόν τύπον.

(pdf format)


Ἀθῆναι 3η Φεβρουαρίου 2022
Ἀναφορές εἰς τόν τύπον.

(pdf format)


................................................................................................................................ ...........
................................................................................................................................ ...........
................................................................................................................................ ...........
................................................................................................................................ ...........
................................................................................................................................ ...........
................................................................................................................................ ...........
................................................................................................................................ ...........
................................................................................................................................ ...........
................................................................................................................................ ...........
................................................................................................................................ ...........
................................................................................................................................ ...........
................................................................................................................................ ...........
................................................................................................................................ ...........
................................................................................................................................ ...........
................................................................................................................................ ...........
................................................................................................................................ ...........
................................................................................................................................ ...........
................................................................................................................................ ...........
................................................................................................................................ ...........
................................................................................................................................ ...........
................................................................................................................................ ...........
................................................................................................................................ ...........
................................................................................................................................ ...........
................................................................................................................................ ...........
................................................................................................................................ ...........
................................................................................................................................ ...........
................................................................................................................................ ...........
................................................................................................................................ ...........
................................................................................................................................ ...........
................................................................................................................................ ...........
................................................................................................................................ ...........
................................................................................................................................ ...........
................................................................................................................................ ...........
................................................................................................................................ ...........
................................................................................................................................ ...........
................................................................................................................................ ...........
................................................................................................................................ ...........
................................................................................................................................ ...........
................................................................................................................................ ...........
................................................................................................................................ ...........
................................................................................................................................ ...........
................................................................................................................................ ...........
................................................................................................................................ ...........
................................................................................................................................ ...........
................................................................................................................................ ...........
................................................................................................................................ ...........
................................................................................................................................ ...........
................................................................................................................................ ...........
................................................................................................................................ ...........
................................................................................................................................ ...........
................................................................................................................................ ...........
................................................................................................................................ ...........
................................................................................................................................ ...........
................................................................................................................................ ...........

(ἐπιστολὴ 14.7.2003 πρὸς Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος)
  ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ
  (pdf  format)

................................................................................................................................ ...........
................................................................................................................................ ...........
................................................................................................................................ ...........
(Ὁμιλία 24.11.1988 κατὰ τὰ ἐγκαίνια Ἐκθέσεως «Ἀρχαία Μακεδονία» εἰς Μελβούρνην Αὐστραλίας)
Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

(pdf   format)

................................................................................................................................ ...........

(Ὁμιλία 11.9.1999, εἰς Παμμακεδονικὴν Ἕνωσιν Τορόντο Καναδᾶ)  

 Η  ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΒΟΥΛΗ 
(pdf   format)

................................................................................................................................ ...........

(ἐπιστολὴ 30.3.1993 πρὸς Πρωθυπουργὸν Κωνσταντῖνον Μητσοτάκην)

ΠΑΡΕΜΒΑΣΙΣ  ΕΠΙ ΤΟΥ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ» 
(pdf   format)

................................................................................................................................ ...........

(ἐπιστολὴ 6.12.1993 πρὸς Πρωθυπουργὸν Ἀνδρέαν Παπανδρέου)

ΠΑΡΕΜΒΑΣΙΣ  ΕΠΙ ΤΟΥ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ»  
(pdf  format)

................................................................................................................................ ...........
................................................................................................................................ ...........
................................................................................................................................ ...........
................................................................................................................................ ...........
................................................................................................................................ ...........
................................................................................................................................ ...........
................................................................................................................................ ...........
................................................................................................................................ ...........
................................................................................................................................ ...........
................................................................................................................................ ...........
................................................................................................................................ ...........
 
.........................................................................................................................(Μήνυμα, 4ης Φεβρουαρίου 2003)
 
........................................................................................................................................( 30ῆς Δεκεμβρίου 2002)
 
......................................................................................................................(Άρθρον, 20ῆς Δεκεμβρίου 2002)
 
......................................................................................................................(Άρθρον, 10ης Δεκεμβρίου 2002)
 
......................................................................................................................(Δήλωσις, 1ης Nοεμβρίου 2002)
 
......................................................................................................................(Έπιστολή, 24ης Ἰουλίου 2002)
 
......................................................................................................................(Έπιστολή, 14ης Ἰουνίου 2002)
 
............................................................................................................ .............. (Δήλωσις 20ῆς Μαΐου 2002)
................................................................................................................................ ...........
 
............................................................................................................... .............. (Δήλωσις 12ης Μαρτίου 2002)
 
......  (Κείμενα περιοδικοῦ ΕΝΔΟΧΩΡΑ καὶ ἐφημερίδος Τορόντο Καναδᾶ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΛΟΓΟΣ)
 
......................................................................................................................(Έπιστολή, 16ης Φεβρουαρίου 2002)
 
............................................................................................................................ (Σχόλιον, 15ης Φεβρουαρίου 2002)
 
............................................................................................................................ (Μήνυμα 8ης Φεβρουαρίου 2002)
 
............................................................................................................................ (Όμιλία 15ης Δεκεμβρίου 2001)
 
...................................................................................................... (Ἐπιστολές, 10ης καὶ 26ης Δεκεμβρίου 2001)