Τηλεοπτικὴ συνέντευξις 18.6.2008

περὶ τῆς Προεδρικῆς μου θητείας

*******

ΟΠΩΣ ΜΕΤΕΔΟΘΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Τ. 1 ΤΗΝ 19.7.2008

ΜΕΤΑ ΠΕΡΙΚΟΠΑΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

*************************