ΜΕΡΟΣ Γ' ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ

4.- ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

γ) ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΝ ΥΠΟΚΡΟΥΣΙΝ (ΣΧΟΛΙΟΝ 15.2.2002, ΕΠΙ ΔΗΘΕΝ «ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΘΕΣΜΟΥ» ΚΑΙ «ΣΥΝΩΜΟΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ» - ΠΟΤΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΔΙΑΛΥΕΤΑΙ Η ΒΟΥΛΗ) (pdf format)

δ) ΑΝΙΕΡΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ (ΣΧΟΛΙΟΝ 30.10.2003 ΠΕΡΙ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙ-
ΚΟΤΗΤΟΣ - ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΜΑΣ ΣΗΜΑΙΑΝ)
(pdf format)

ε) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ (ΔΗΛΩΣΙΣ 4.3.2005) (pdf format)

στ) ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑΙ ΕΠΙΒΟΥΛΩΝ ΓΕΙΤΟΝΩΝ (Τούρκων κα Βουλγάρων) (ΕΠΙΣΤΟΛΗ 4.6.2005) (pdf format)

ζ)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ, Ὁ ἀληθινὸς Ἕλληνας, πατὴρ τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας καὶ τὸ ἔργον του [ἄρθρον 24/5 καὶ ὁμιλία 31/5/2008] (pdf format)