ΜΕΡΟΣ Α' ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

1.- ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ

α) ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ FRANCOIS MITTERRAND (pdf format)
β) ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ (pdf format)
γ) ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΜΑΛΙΑΣ ΦΛΕΜΙΝΓΚ (pdf format)
δ) ΚΡΙΣΙΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΟΥΣΗ (pdf format)

ε) "ΕΠΑΙΝΟΣ" ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ (pdf format)
στ)ΚΡΙΣΙΣ ΣΤ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
(pdf format)
ζ) ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (pdf format)
η) ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ "ΠΑΠΥΡΟΣ-ΛΑΡΟΥΣ-ΜΠΡΙΤΑΝΙΚΑ" (pdf format)