ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΑΠΟ ΤΟ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ.

ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: