1963-1974
Ἀγρίνιον, 1962. Προεδρεύων Πρωτοδικῶν. Εἰς τὸ γραφεῖον μου τοῦ Προέδρου Πρωτοδικῶν.
Ἀθῆναι, Ἰούλιος 1974. Πανηγυρίζοντες τὴν ἀποκατάστασι τῆς δημοκρατικῆς νομιμότητος, εἰς τὸ διαμέρισμα τῆς Ἀμαλίας Φλέμιγκ (ὁδὸς Κανάρη, Κολωνάκι).
Μὲ τὴν οἰκοδέσποιναν. 
Μὲ Μελίνα Μερκούρη. 
ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 1
     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ