1929-1962
Κλεισούρα Καστοριᾶς, Φθινόπωρον 1956. Πρόεδρος τῆς Διοικητικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἐθνικοῦ Ἀγροτικοῦ Νηπιοτροφείου. Μὲ τὰ  παιδάκια καὶ τὸ προσωπικὸν τοῦ Ἱδρύματος,
Κλεισούρα Καστοριᾶς, 27.1.1957.  Εἰρηνοδίκης. Μὲ τοὺς ἐκεῖ κρατικοὺς ὑπαλλήλους (Ἀστυνόμον, Ἀγρονόμον, Ἀγροτικὸν Ἰατρόν, Διευθυντὴν καὶ ἕνα διδάσκαλον τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου).
(2ος ἐκ δεξιῶν)
(1ος ἐξ ἀριστερῶν)
Κλεισούρα Καστοριᾶς, 27.1.1957.  Εἰρηνοδίκης.
Κλεισούρα Καστοριᾶς, 27.1.1957.  Εἰρηνοδίκης.
 ’Ακρόπολις Ἀθηνῶν, 25.11.1956. Παραμονὴ Παρεδρικῶν ἐξετάσεων.
Ἀτμόπλοιον «Κύκνος», 19.8.1958. Μὲ τὴν συντροφιὰ τῆς Περιηγητικῆς Λέσχης Θεσσαλονίκης, ἐν πλῷ ἀπὸ τὸν Βόλον πρὸς  Ἁλόννησον.
ΣΕΛΙΔΑ 2 ΑΠΟ 2
     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ