1929-1962
Ἀτμόπλοιον «Κύκνος», 19.8.1958. Μὲ τὴν συντροφιὰ τῆς Περιηγητικῆς Λέσχης Θεσσαλονίκης, ἐν πλῷ ἀπὸ τὸν Βόλον πρὸς  Ἁλόννησον.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ