1929-1962
Θεσσαλονίκη, ἀλσύλιον Λευκοῦ Πύργου, 25.6.1946. Τελευταία ἡμέρα ἀπολυτηρίων, ἀπὸ 8ταξίου Γυμνασίου, ἐξετάσεων. Μὲ συναποφοίτους τοῦ Δ΄ Γυμνασίου Ἀρρένων ( ὄρθιος, 3ος ἐκ δεξιῶν).
Θεσσαλονίκη, 25.3.1947. Φοιτητικὴ παρέλασις κατὰ τὴν Ἐθνικήν μας Ἑορτήν
( 1ος ἐξ ἀριστερῶν εἰς τὴν γ΄σειράν).
Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, 31.12.1947. Μὲ διανεμηθεῖσες ἐνδυμασίες, σουηδικῆς προελεύσεως, σὲ ἀριστεύσαντες φοιτητές, ἀνὰ χεῖρας (α’σειρά, 2ος ἐξ ἀριστερῶν).
Πανόραμα Θεσσαλονίκης, 10.4.1949. Μὲ ὁμάδα συμφοιτητῶν (3ετῶν Νομικῆς) [εἰς τὴν 1ην σειρὰν] καὶ τὸν Καθηγητὴν Γεώργιον Σιμωνέτον.
Σιδηρόκαστρον Σερρῶν (μὲ τὸ Σ.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης), 8.4.1952.
 Ἀξιούπολις Κιλκίς (μὲ τὸ Σ.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης), 26.3.1953.
     
Θεσσαλονίκη, Ἰούλιος 1953. Μὲ συστρατιώτας τοῦ Σ.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης ἐντὸς τοῦ προαυλίου τοῦ Γ΄ Σώματος Στρατοῦ.
Κλεισούρα Καστοριᾶς, 16.8.1956. Πανήγυρις, εἰς τὴν πλατεῖαν τοῦ χωριοῦ.
Κλεισούρα Καστοριᾶς, Ὀκτώβριος 1956. Εἰς τὸ γραφεῖον μου, τοῦ Εἰρηνοδίκου.
ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 2
     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ