1929-1962
Θεσσαλονίκη, ἀλσύλιον Λευκοῦ Πύργου, 25.6.1946. Τελευταία ἡμέρα ἀπολυτηρίων, ἀπὸ 8ταξίου Γυμνασίου, ἐξετάσεων. Μὲ συναποφοίτους τοῦ Δ΄ Γυμνασίου Ἀρρένων ( ὄρθιος, 3ος ἐκ δεξιῶν).

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ