1929-1962
Θεσσαλονίκη, 25.3.1947. Φοιτητικὴ παρέλασις κατὰ τὴν Ἐθνικήν μας Ἑορτήν ( 1ος ἐξ ἀριστερῶν εἰς τὴν γ΄σειράν).

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ