1929-1962
Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, 31.12.1947. Μὲ διανεμηθεῖσες ἐνδυμασίες, σουηδικῆς προελεύσεως, σὲ ἀριστεύσαντες φοιτητές, ἀνὰ χεῖρας (α’σειρά, 2ος ἐξ ἀριστερῶν).

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ