1929-1962
Πανόραμα Θεσσαλονίκης, 10.4.1949. Μὲ ὁμάδα συμφοιτητῶν (3ετῶν Νομικῆς) [εἰς τὴν 1ην σειρὰν] καὶ τὸν Καθηγητὴν Γεώργιον Σιμωνέτον.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ