1929-1962
Σιδηρόκαστρον Σερρῶν (μὲ τὸ Σ.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης), 8.4.1952.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ