1929-1962
 Ἀξιούπολις Κιλκίς (μὲ τὸ Σ.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης), 26.3.1953.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ