1929-1962
Θεσσαλονίκη, Ἰούλιος 1953. Μὲ συστρατιώτας τοῦ Σ.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης ἐντὸς τοῦ προαυλίου τοῦ Γ΄ Σώματος Στρατοῦ.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ