ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Δελφοί, 26.2.2001. Καθαρὰ Δευτέρα, οἰκογενειακῶς εἰς τοὺς Δελφούς.
Δελφοί, 26.2.2001. Καθαρὰ Δευτέρα, οἰκογενειακῶς εἰς τοὺς Δελφούς.
Δελφοί, 26.2.2001. Καθαρὰ Δευτέρα, ἡ Πετρούλα.
Eἰς τὸν κῆπον τῆς κατοικίας του
Οἰκογενειακῶς
Οἰκογενειακῶς
Eἰς τὸ γραφεῖον του.
Οἰκογενειακῶς
Ἡ Πετρούλα
ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 2
ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ
     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ