ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Δελφοί, 26.2.2001. Καθαρὰ Δευτέρα, οἰκογενειακῶς εἰς τοὺς Δελφούς.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ