ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1986
Προεδρικὸν Μέγαρον, 11.2.1986. Ἐπίσκεψις Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος Σεραφείμ.
Προεδρικὸν Μέγαρον, 28.2.1986. Δεξίωσις πρὸς τιμὴν τῶν μελῶν τῶν Ἀνωτάτων Δικαστηρίων καὶ τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν. Τὸ Προεδρικὸν ζεῦγος μὲ τὸ Πρωθυπουργικὸν ζεῦγος Ἀνδρέα καὶ Μαργαρίτας Παπανδρέου.
Ἀεροδρόμιον Λισσαβῶνος, 8.3.1986.
Εἰς Πορτογαλίαν διὰ τὰς τελετὰς ἐγκαταστάσεως νέου Προέδρου. Μὲ τὸν ἀπερχόμενον Πρόεδρον Στρατηγὸν Ραμάλο Ἐάνες.
Λισσαβών, 9.3.1986.
Μὲ τὸν νεοεκλεγέντα
Πρόεδρον τῆς Πορτογαλίας
Μάριο
Σοάρες.
Ἀεροδρόμιον Ἀθηνῶν, 11.3.1986. Ἐπιστροφὴ ἀπὸ Λισσαβῶνα. Μὲ τὸν Γενικὸν Γραμματέα τῆς Προεδρίας τῆς Δημοκρατίας, Ἐπίτιμον Ἀντεισαγγελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου Λεωνίδαν Παπακαρυᾶν.
Προεδρικὸν Μέγαρον, 13.3.1986. 
Μὲ τὸν Πρόεδρον τῆς Κυπριακῆς Βουλῆς 
Βάσον Λυσαρίδην.
     
Προεδρικὸν Μέγαρον, 14.3.1986.
Μὲ τὸν Πρόεδρον τοῦ Ἡνωμένου Ἑλληνοαμερικανικοῦ Κογκρέσσου Ἀνδρέαν Ἄθενς καὶ τὴν σύζυγόν του.
Πανεπιστήμιον Ἀθηνῶν, 25.3.1986. Ἑορτασμὸς Ἐθνικῆς Ἐπετείου. Μὲ τὸν Πρόεδρον Παναγιώτην Κανελλόπουλον.
Ἀθῆναι, λεωφόρος Κηφισίας, 30.3.1986. Ἐγκαίνια Μουσείου Ἐλευθερίου Βενιζέλου. Κατάθεσις στεφάνου εἰς παρακείμενον ἄγαλμα τοῦ ἀληθοῦς Ἐθνάρχου.
ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 4
     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ