ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1986
Ἀεροδρόμιον Λισσαβῶνος, 8.3.1986. Εἰς Πορτογαλίαν διὰ τὰς τελετὰς ἐγκαταστάσεως νέου Προέδρου. Μὲ τὸν ἀπερχόμενον Πρόεδρον Στρατηγὸν Ραμάλο Ἐάνες

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ