ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1988
Προεδρικὸν Μἐγαρον, 5.2.1988. Μὲ τὸν Πρόεδρον τῆς Ἀραβικῆς Δημοκρατίας τῆς Αἰγύπτου Χόσνυ Μουμπάρακ.
Προεδρικὸν Μἐγαρον, 26.2.1988.  Δεξίωσις πρὸς τιμὴν τῶν μελῶν τῶν Ἀνωτάτων Δικαστηρίων καὶ τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν. Κατ’ ἰδίαν συζήτησις μὲ τὸν Πρωθυπουργὸν Ἀνδρέαν Παπανδρέου.
Ἀεροδρόμιον Ἀθηνῶν, 13.3.1988.  Ἐπίσημος ἐπίσκεψις εἰς τὴν Ἑλλάδα τοῦ Προέδρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας Γεωργίου Βασιλείου μετὰ τῆς συζύγου του Ἀνδρούλας. Τὰ δύο Προεδρικὰ ζεύγη καὶ ὁ Πρωθυπουργὸς Ἀνδρέας Παπανδρέου μετὰ τῆς συζύγου του Μαργαρίτας.
Προεδρικὸν Μἐγαρον, 28.3.1988.
Μὲ τὸν Ἀντικαγκελλάριον καὶ Ὑπουργὸν Ἐξωτερικῶν τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας (Δυτικῆς)
Χὰνς Ντῆτριχ Γκένσερ.
Προεδρικὸν Μἐγαρον, 29.3.1988.
Μὲ τὸν Ὑπουργὸν Ἐξωτερικῶν τῆς Ἰσλαμικῆς Δημοκρατίας τοῦ Ἰράν
Ἀλὶ Ἀκμπὰρ Βελαγιατί.
Προεδρικὸν Μἐγαρον, 15.4.1988.
Μὲ τὸν Δήμαρχον τοῦ Δυτικοῦ Βερολίνου Ἔμπαρχαντ Ντῆπγκεν.
     
Πεκῖνον, Κεντρικὴ Πλατεῖα, 19.4.1988.
Ἐπίσημος ἐπίσκεψις εἰς Κίναν. Κατὰ τὴν ὑποδοχήν, μὲ τὸν Πρόεδρον τῆς Λαϊκῆς Δημοκρατίας τῆς Κίνας
Γιὰνγκ Σανγκούν.
Πεκῖνον, 19.4.1988.
Ἐπίσημος ἐπίσκεψις εἰς Κίναν. Κατὰ τὴν συνομιλίαν, μὲ τὸν Πρόεδρον τῆς Λαϊκῆς Δημοκρατίας τῆς Κίνας Γιὰνγκ Σανγκούν.
Πεκῖνον, Grand Palais du Peuple (salle Ouest), 19.4.1988. 
Ἐπίσημος ἐπίσκεψις εἰς Κίναν. Κατὰ τὸ ἐπίσημον δεῖπνον, μὲ τὸν Πρόεδρον τῆς Λαϊκῆς Δημοκρατίας τῆς Κίνας
Γιὰνγκ Σανγκούν

καὶ τὴν σύζυγόν του.
ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 3
     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ