ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1988
Προεδρικὸν Μἐγαρον, 26.2.1988.  Δεξίωσις πρὸς τιμὴν τῶν μελῶν τῶν Ἀνωτάτων Δικαστηρίων καὶ τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν. Κατ’ ἰδίαν συζήτησις μὲ τὸν Πρωθυπουργὸν Ἀνδρέαν Παπανδρέου.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ