ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1988
Προεδρικὸν Μἐγαρον, 5.2.1988. Μὲ τὸν Πρόεδρον τῆς Ἀραβικῆς Δημοκρατίας τῆς Αἰγύπτου Χόσνυ Μουμπάρακ.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ