ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1987
Προεδρικὸν Μέγαρον, 24.11.1987.  Μὲ τὸν Ἀντιπρόεδρον τῆς Λαϊκῆς Δημοκρατίας τῆς Αἰθιοπίας Φισέχα Ντέστα.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ