ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1987
Προεδρικὸν Μέγαρον, 19.11.1987. Ἐπίσημος ἐπίσκεψις εἰς τὴν Ἑλλάδα τοῦ Προέδρου τῆς Πολωνίας Στρατηγοῦ Βόϊτσε Γιαρουζέλσκι. Προσφώνησις κατὰ τὸ παρατεθὲν πρὸς τιμήν του δεῖπνον.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ