Μέρος Δ' - Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η Σ

β) Η ΑΝΟΜΗ ΑΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΜΙΛΟΣΕΒΙΤΣ (ΔΗΛΩΣΙΣ 30.6.2001) (pdf format)

ιβ)Χαιρετισμὸς εἰς Ἡμερίδα μὲ θέμα ‘’ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΗΜΕΡΑ’’  - Φλώρινα 17η Δεκεμβρίου 2011 -  (pdf format)

ιγ)Ἐκδήλωσις πρὸς τιμὴν Χρήστου Α. Σαρτζετάκη. Κόρινθος, 30ὴ Ὀκτωβρίου 2015 -  (pdf format)

ιδ) Παρουσίασις βιβλίου Χρήστου Α. Σαρτζετάκη, « ΕΠΙΤΕΛΩΝ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΜΟΥ », Ἀθῆναι - pdf format)

ιε) Παρουσίασις βιβλίου Χρήστου Α. Σαρτζετάκη, « ΕΠΙΤΕΛΩΝ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΜΟΥ », Ἀθῆναι - [Ὀπτικοακουστικὴ παρουσίασις ]

ιστ) Παρουσίασις βιβλίου Χρήστου Α. Σαρτζετάκη, « ΕΠΙΤΕΛΩΝ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΜΟΥ », Θεσσαλονίκη - [Ὀπτικοακουστικὴ παρουσίασις ]

ιζ) ΜΝΗΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

ιη) Παρουσίασις βιβλίου Χρήστου Α. Σαρτζετάκη, « ΕΠΙΤΕΛΩΝ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΜΟΥ », Χανιά - [Ὀπτικοακουστικὴ παρουσίασις ]