(Τηλεοπτικὴ συνέντευξις 16.1.2007)
* * * * * * * * * *
ΟΠΩΣ ΜΕΤΕΔΟΘΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Τ. 1 ΤΗΝ 9.3.2007,
 ΜΕΤΑ ΠΕΡΙΚΟΠΑΣ  ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΧΡΌΝΟΥ

* * * * * * * * * *