ΔΥΝΑΤΟΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ
ΤΕΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ,
ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΙ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ:

ΟΝΟΜΑ:
ΕΠΩΝΥΜΟΝ:
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:
ΠΟΛΙΣ:
ΔΙΕΥΘYΝΣΙΣ:
ΦΥΛΟN: ΑΝΔΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ
ΗΛΙΚΙΑ:
e-mail:
ΜΗΝΥΜΑ: