Ἀθῆναι,Τρίτη 18η Ὀκτωβρίου 2016

*******

Παρουσίασις τοῦ βιβλίου του ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ  ‘’ ΕΠΙΤΕΛΩΝ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΜΟΥ. ’’ εἰς Γεννάδειον Βιβλιοθήκην.

 

*************************