ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1987
Προεδρικὸν Μέγαρον, 19.6.1987. 
Μὲ τὸν Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας τοῦ Σουδὰν
Ἀχμὲντ  Ἀλὶ  Ἒλ  Μιργκανί.
Προεδρικὸν Μέγαρον, 23.6.1987.
Ἐπίσημος ἐπίσκεψις εἰς τὴν Ἑλλάδα τοῦ Προέδρου τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας (Δυτικῆς) Ριχάρδου Βάϊτσέκερ μετὰ τῆς συζύγου του.
Τὰ δύο Προεδρικὰ ζεύγη.
Προεδρικὸν Μέγαρον, 27.9.1987. 
Μὲ τὸν Πρωθυπουργὸν τῆς Σουηδίας
Ἴνγκβαρ Κάρλσον.
Προεδρικὸν Μέγαρον, 30.9.1987.  Μὲ τὸν Πρωθυπουργὸν τῆς Ταϋλάνδης Πρὲμ Τινσουλανόντα.
Προεδρικὸν Μέγαρον, 7.10.1987.
Μὲ τὸν Πρωθυπουργὸν τῆς Βορείου Αὐστραλιανῆς Περιοχῆς Στὴβ Χάττον.
Ἀεροδρόμιον Ἀθηνῶν. Ἐπίσημος ὑποδοχὴ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Δημητρίου.
     
Προεδρικὸν Μέγαρον, 13.11.1987. 
Ἐπίσημον δεῖπνον πρὸς τιμὴν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Δημητρίου.
Προεδρικὸν Μέγαρον, 19.11.1987. Ἐπίσημος ἐπίσκεψις εἰς τὴν Ἑλλάδα τοῦ Προέδρου τῆς Πολωνίας Στρατηγοῦ Βόϊτσε Γιαρουζέλσκι. Προσφώνησις κατὰ τὸ παρατεθὲν πρὸς τιμήν του δεῖπνον.
Προεδρικὸν Μέγαρον, 24.11.1987.  Μὲ τὸν Ἀντιπρόεδρον τῆς Λαϊκῆς Δημοκρατίας τῆς Αἰθιοπίας Φισέχα Ντέστα.
ΣΕΛΙΔΑ 2 ΑΠΟ 2
     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ