ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1987
Προεδρικὸν Μέγαρον, 27.9.1987.  Μὲ τὸν Πρωθυπουργὸν τῆς Σουηδίας Ἴνγκβαρ Κάρλσον.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ