ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1987
Προεδρικὸν Μέγαρον, 23.6.1987. Ἐπίσημος ἐπίσκεψις εἰς τὴν Ἑλλάδα τοῦ Προέδρου τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας (Δυτικῆς) Ριχάρδου Βάϊτσέκερ μετὰ τῆς συζύγου του. Τὰ δύο Προεδρικὰ ζεύγη.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ