ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1987
Προεδρικὸν Μέγαρον, 19.6.1987.  Μὲ τὸν Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας τοῦ Σουδὰν Ἀχμὲντ  Ἀλὶ  Ἒλ  Μιργκανί.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ