ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1987
Ἀθῆναι, Στάδιον Εἰρήνης καὶ Φιλίας, 14.6.1987. Πανευρωπαϊκὸν πρωτάθλημα καλαθοσφαίρας. Νίκη Ἑλλάδος ἐπὶ Ε.Σ.Σ.Δ., πρωταθλήτρια Εὐρώπης ἡ Ἑλλάς. Συγχαρητήρια εἰς τοὺς παίκτας τῆς ἑλληνικῆς ὁμάδος ἀπὸ τὸ Προεδρικὸν ζεῦγος (Χρήστου καὶ Ἔφης Σαρτζετάκη), τὸ Πρωθυπουργικὸν ζεῦγος (Ἀνδρέα καὶ Μαργαρίτας Παπανδρέου) καὶ τὸν Ὑπουργὸν Παιδείας Ἀντώνην Τρίτσην. Μὲ τὸν ἐκ τῶν πρωτεργατῶν τῆς νίκης Νικόλαον Γκάλην.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ