ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1987
 Λισσαβών, Palais National de Ajuda, 6.5.1987. Ἐπίσημος ἐπίσκεψις εἰς τὴν Πορτογαλίαν. Κατὰ τὸ παρατεθὲν δεῖπνον, τὰ Προεδρικὰ ζεύγη Πορτογαλίας (Μάριο Σοάρες) καὶ Ἑλλάδος (Χρήστου Σαρτζετάκη).

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ