ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1987
 Λισσαβών, Palais National de Queluz, 6.5.1987. Ἐπίσημος ἐπίσκεψις εἰς τὴν Πορτογαλίαν. Κατ’ ἰδίαν συνομιλία μὲ τὸν Πρωθυπουργὸν τῆς Πορτογαλίας Ἄννιμπαλ Καβάκο Σίλβα

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ