ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1987
Λισσαβών, Palais National de Queluz, 6.5.1987. Ἐπίσημος ἐπίσκεψις εἰς τὴν Πορτογαλίαν. Μὲ τὸν Πρωθυπουργὸν τῆς Πορτογαλίας Ἄννιμπαλ Καβάκο Σίλβα καὶ τὴν σύζυγόν του.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ