ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1987
Ἀεροδρόμιον Portela Λισσαβῶνος, 6.5.1987. Ἐπίσημος ἐπίσκεψις εἰς τὴν Πορτογαλίαν. Κατὰ τὴν ὑποδοχήν, μὲ τὸν Πρόεδρον τῆς Πορτογαλίας Μάριο Σοάρες.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ