ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1987
Ἀεροδρόμιον Ἀθηνῶν, 2.4.1987. Ἐπίσημος ἐπίσκεψις εἰς τὴν Ἑλλάδα τοῦ Μεγάλου Δουκὸς τοῦ Λουξεμβούργου Jean μετὰ τῆς συζύγου του. Ὑποδοχή. Κατὰ τὴν ἀνάκρουσιν τοῦ Ἐθνικοῦ Ὕμνου.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ