ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1987
Ἀεροδρόμιον Ἀθηνῶν, 2.4.1987. Ἐπίσημος ἐπίσκεψις εἰς τὴν Ἑλλάδα τοῦ Μεγάλου Δουκὸς τοῦ Λουξεμβούργου Jean μετὰ τῆς συζύγου του. Κατὰ τὴν ὑποδοχήν, παρισταμένου καὶ τοῦ Πρωθυπουργοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου..

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ