ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1987
Πεντάγωνον, Ἐθνικὸν Κέντρον Ἐπιχειρήσεων Γ.Ε.ΕΘ.Α., 28.3.1987. Κρίσις εἰς Ἑλληνοτουρκικὰς σχέσεις. Μὲ τοὺς Πρωθυπουργὸν Ἀνδρέαν Παπανδρέου, Ὑπουργὸν Ἐθνικῆς Ἀμύνης Γιάννην Χαραλαμπόπουλον, Ὑφυπουργὸν Ἐθνικῆς Ἀμύνης Ὀρέστην Παπαστρατῆν, Ἀρχηγὸν Γ.Ε.ΕΘ.Α. Πτέραρχον Νικόλαον Κουρῆν, κ.ἄ.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ