ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1987
Πεντάγωνον, Ἐθνικὸν Κέντρον Ἐπιχειρήσεων Γ.Ε.ΕΘ.Α., 28.3.1987. Κρίσις εἰς Ἑλληνοτουρκικὰς σχέσεις.
Μὲ τοὺς Πρωθυπουργὸν Ἀνδρέαν Παπανδρέου, Ὑπουργὸν Ἐθνικῆς Ἀμύνης Γιάννην Χαραλαμπόπουλον, Ὑφυπουργὸν Ἐθνικῆς Ἀμύνης Ὀρέστην Παπαστρατῆν, Ἀρχηγὸν Γ.Ε.ΕΘ.Α. Πτέραρχον Νικόλαον Κουρῆν, κ.ἄ.
Ἀεροδρόμιον Ἀθηνῶν, 2.4.1987.
Ἐπίσημος ἐπίσκεψις τοῦ Μεγάλου Δουκὸς τοῦ Λουξεμβούργου
Jean
μετὰ τῆς συζύγου του.
Κατὰ τὴν ὑποδοχήν, παρισταμένου καὶ τοῦ Πρωθυπουργοῦ
Ἀνδρέα Παπανδρέου.
Ἀεροδρόμιον Ἀθηνῶν,2.4.1987.
Ἐπίσημος ἐπίσκεψις εἰς τὴν Ἑλλάδα τοῦ Μεγάλου Δουκὸς τοῦ Λουξεμβούργου
Jean μετὰ τῆς συζύγου του. Ὑποδοχή. Κατὰ τὴν ἀνάκρουσιν τοῦ Ἐθνικοῦ Ὕμνου.
Ἀεροδρόμιον Portela Λισσαβῶνος, 6.5.1987. Ἐπίσημος ἐπίσκεψις εἰς τὴν Πορτογαλίαν. Κατὰ τὴν ὑποδοχήν, μὲ τὸν Πρόεδρον τῆς Πορτογαλίας Μάριο Σοάρες.
Λισσαβών, Palais National de Queluz, 6.5.1987. Ἐπίσημος ἐπίσκεψις εἰς τὴν Πορτογαλίαν. Μὲ τὸν Πρωθυπουργὸν τῆς Πορτογαλίας Ἄννιμπαλ Καβάκο Σίλβα καὶ τὴν σύζυγόν του.
 Λισσαβών, Palais National de Queluz, 6.5.1987.
Ἐπίσημος
ἐπίσκεψις εἰς τὴν Πορτογαλίαν. Κατ’ ἰδίαν συνομιλία μὲ τὸν Πρωθυπουργὸν τῆς Πορτογαλίας
Ἄννιμπαλ Καβάκο Σίλβα
     
Λισσαβών, Palais National de Ajuda, 6.5.1987. Ἐπίσημος ἐπίσκεψις εἰς τὴν Πορτογαλίαν. Κατὰ τὸ παρατεθὲν δεῖπνον, τὰ Προεδρικὰ ζεύγη Πορτογαλίας (Μάριο Σοάρες) καὶ Ἑλλάδος (Χρήστου Σαρτζετάκη).
Λισσαβών, 7.5.1987.
Ὁ Πρόεδρος Χρῆστος Α. Σαρτζετάκης Ἐπίτιμον μέλος τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου τῆς Πορτογαλίας. Μὲ τὴν δικαστικὴν τήβεννον καὶ τὸν Πρόεδρον τοῦ Δικαστηρίου Δρ.Ὀκτάβιο Ντίας Γκαρσία.

Ἀθῆναι, Στάδιον Εἰρήνης καὶ Φιλίας, 14.6.1987. Πανευρωπαϊκὸν πρωτάθλημα καλαθοσφαίρας. Νίκη Ἑλλάδος ἐπὶ Ε.Σ.Σ.Δ., πρωταθλήτρια Εὐρώπης ἡ Ἑλλάς. Συγχαρητήρια εἰς τοὺς παίκτας τῆς ἑλληνικῆς ὁμάδος ἀπὸ τὸ Προεδρικὸν ζεῦγος
(Χρήστου καὶ Ἔφης Σαρτζετάκη),

τὸ Πρωθυπουργικὸν ζεῦγος (Ἀνδρέα καὶ Μαργαρίτας Παπανδρέου)
καὶ τὸν Ὑπουργὸν Παιδείας Ἀντώνην Τρίτσην. Μὲ τὸν ἐκ τῶν πρωτεργατῶν τῆς νίκης Νικόλαον Γκάλην.

ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 2
     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ