ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1987
Λισσαβών, 7.5.1987. Ὁ Πρόεδρος Χρῆστος Α. Σαρτζετάκης Ἐπίτιμον μέλος τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου τῆς Πορτογαλίας. Μὲ τὴν δικαστικὴν τήβεννον καὶ τὸν Πρόεδρον τοῦ Δικαστηρίου Δρ.Ὀκτάβιο Ντίας Γκαρσία.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ