ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1986
Παρίσιοι, 13.5.1986. Ὁ Πρόεδρος Χρῆστος Α. Σαρτζετάκης τιμᾶται εἰς πανηγυρικὴν συνεδρίασιν τοῦ Ἀνωτάτου (Ἁκυρωτικοῦ) Δικαστηρίου (Ἀρείου Πάγου) τῆς Γαλλίας (Cour de Cassation).
Κατὰ τὴν ὑπογραφὴν ἐπισήμου βιβλίου ἐπισκεπτῶν
Μὲ τὸν Ὑπουργὸν Δικαιοσύνης, τὴν Πρόεδρον καὶ τὸν Εἰσαγγελέα (Pierre Arpaillange) τοῦ Ἀκυρωτικοῦ.
Παρίσιοι, Hôtel de Marigny, 14.5.1986. Ἐπίσημος ἐπίσκεψις. Ἀνταποδοτικὴ δεξίωσις. Προεδρικὰ ζεύγη Φρανσουὰ καὶ Ντανιὲλ Μιττερρὰν,  Χρήστου καὶ Ἔφης Σαρτζετάκη.
Ἀεροδρόμιον Ἀθηνῶν, 26.5.1986. Ἐπίσημος ἐπίσκεψις τοῦ Προέδρου τῆς Ἀραβικῆς Δημοκρατίας τῆς Συρίας Χάφεζ Ἆλ-Ἄσσαντ. Ὑποδοχή.
Προεδρικὸν Μέγαρον,  4.6.1986. Μὲ τὸν Πατριάρχην Ἱεροσολύμων Δωρόθεον.
Προεδρικὸν Μέγαρον, 19.6.1986.  Μὲ τὸν Πρόεδρον τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου Pierre Pflimlin.
Προεδρικὸν Μέγαρον,  20.6.1986. Μὲ τὸν Πρόεδρον τῆς Βουλῆς τῶν Λόρδων καὶ Ὑπουργὸν Δικαιοσύνης τῆς Μεγάλης Βρεταννίας Χαίπλσαμ.
Σαρωνικός, 6.7.1986. Ναυτικὴ ἑβδομάς. Ἐπιθεώρησις τοῦ Στόλου. Μὲ τὸν Πρωθυπουργὸν Ἀνδρέαν Παπανδρέου.
ΣΕΛΙΔΑ 3 ΑΠΟ 4
     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ