ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1986
Ἀεροδρόμιον Ἀθηνῶν, 26.5.1986. Ἐπίσημος ἐπίσκεψις τοῦ Προέδρου τῆς Ἀραβικῆς Δημοκρατίας τῆς Συρίας Χάφεζ Ἆλ-Ἄσσαντ. Ὑποδοχή.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ