ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1986
Παρίσιοι, Hôtel de Marigny, 14.5.1986. Ἐπίσημος ἐπίσκεψις. Ἀνταποδοτικὴ δεξίωσις. Προεδρικὰ ζεύγη Φρανσουὰ καὶ Ντανιὲλ Μιττερρὰν,  Χρήστου καὶ Ἔφης Σαρτζετάκη.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ