ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1986
Παρίσιοι, 13.5.1986. Ὁ Πρόεδρος Χρῆστος Α. Σαρτζετάκης τιμᾶται εἰς πανηγυρικὴν συνεδρίασιν τοῦ Ἀνωτάτου (Ἁκυρωτικοῦ) Δικαστηρίου (Ἀρείου Πάγου) τῆς Γαλλίας (Cour de Cassation). Μὲ τὸν Ὑπουργὸν Δικαιοσύνης, τὴν Πρόεδρον καὶ τὸν Εἰσαγγελέα (Pierre Arpaillange) τοῦ Ἀκυρωτικοῦ. Ἀντιφώνησις κατὰ τὴν πανηγυρικὴν συνεδρίασιν τοῦ Δικαστηρίου.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ