ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1986
Παρίσιοι, 13.5.1986. Ὁ Πρόεδρος Χρῆστος Α. Σαρτζετάκης τιμᾶται εἰς πανηγυρικὴν συνεδρίασιν τοῦ Ἀνωτάτου (Ἁκυρωτικοῦ) Δικαστηρίου (Ἀρείου Πάγου) τῆς Γαλλίας (Cour de Cassation). Κατὰ τὴν ὑπογραφὴν ἐπισήμου βιβλίου ἐπισκεπτῶν

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ